הסגה – Hasega 2018-06-07T13:27:25+00:00
הסגה – Hasega

הסגה – Hasega

חברה לעסקים זרים בערבון מוגבל פועלת בתחום שירותי היבוא והיצוא ללקוחותיה בתחום המזון. מטרתנו לספק שירות ברמה גבוהה ללקוחותינו, לשים מוצרים בעלי איכות גבוהה לשירות

ללקוחותינו לשביעות רצונם המלאה. יש לנו עובדים מנוסים ויכולות טכנולוגיות מתוחכמות במטרה לספק ולהרחיב את מעמדנו בשוק המזון. אנו עוקבים בחברתנו אחר החידושים האחרונים בתחום המזון, על מנת לספק ללקוחותינו את המיטב בתחום המזון. אנו מתחזקים בתוך המדינה ובמדינות העולם.

לאתר החברה