הסכם סחר חופשי ישראל – טורקיה 2018-04-15T10:15:21+00:00

הסכם סחר חופשי ישראל-טורקיה

עיקרי ההסכם ותהליך הפחתת המכס ביצוא וביבוא

מפתח עניינים

  1. רקע
  2. תעריף המכס הקובע למוצרים תעשייתים (למעט מזון)

2-1 כללי

2-2 יבוא לישראל

  1. יצוא לטורקיה
  2. סקטור החקלאות והמזון המעובד
  3. כללי מקור

* * * * * * * * * *

  1. רקע

ב- 14 במרץ 1996 נחתם בירושלים, בנוכחות נשיאי המדינות, הסכם אזור סחר חופשי בין ישראל וטורקיה.

כתוצאה מההסכם, יהנו מפטור מיידי של מכס מוצרי יצוא עיקריים לטורקיה בתחומי הכימיקלים, ציוד חקלאי, חומרים פלסטיים. אלה יוכלו להתמודד בתנאים שווים עם היבוא לטורקיה ממדינות מערב אירופה. כמו כן יהנו מפטור מיידי מוצרים ישראלים נוספים בתחומי יצוא בעלי פוטנציאל משמעותי רב כמו ציוד תקשורת, מזגנים וציוד רפואי.

עיקרי ההסכם

  1. תעריף המכס הקובע למוצרים תעשייתים (למעט מזון).

2-1 כללי :

סוכם שהמכס לחישוב ההפחתות יהיה שיעור המכס בעת כניסת ההסכם לתוקף או שיעור ה – MFN (דהיינו שיעור המכס בטור "כללי" בתעריף המכס) בכל עת – הנמוך שביניהם, למעט במקרה של מוצרי טקסטיל ביבוא לישראל.

2-2 יבוא לישראל

2-2-1 כללי
נושא הרגישות המיוחדת של הייצור המקומי, לתחרות מצד טורקיה במוצרים שונים הובא בחשבון במהלך המו"מ. הצורך בתקופת מעבר מתאימה היווה את עיקר המאמץ בניהול המו"מ. לגבי מרבית מוצרי היבוא הפטור ממכס יתבצע מיד עם כניסת ההסכם לתוקף, לגבי מוצרים רגישים ליבוא נקבע לוח זמנים המקביל לתהליך חשיפת היבוא לתחרות מארצות שלישיות.

2-2-2 מוצרי טקסטיל והלבשה
היבוא של מוצרים בענף הטקסטיל וההלבשה, המופיעים בנספח 2 להסכם, יגיע לפטור ב – 1.1.2000 לאחר ביצוע הורדות הדרגתיות שנתיות על פי לוח זמנים שנקבע בהסכם. (סעיף 4, פיסקה 3).

הורדה מיידית (עם כניסת ההסכם לתוקף) לשיעור המכס הסופי עפ"י תהליך החשיפה ליבוא מארצות שלישיות (8% בחוטים ו – 12% בשאר המוצרים) והורדה הדרגתית של יתרת המכס ב – 1.9.97, 1.9.98 וב – 1.1.2000 בשלוש הפחתות שוות.

2-2-3 לוח הפחתות למוצרי טקסטיל והלבשה (II ANNEX להסכם)
כניסת ההסכם לתוקף

1.1.1998

1.1.2000

הורדה לשיעור המכס הסופי בתכנית החשיפה.

הורדה ל1/3- מהמכס

הורדה ל0- מכס

2-2-4 מוצרים רגישים שאינם טקסטיל
במוצרים רגישים, שאינם טקסטיל, המופיעים בנספח 3 להסכם, נקבע לוח זמנים של הורדה בשלושה שיעורים שווים.

בין המוצרים הרגישים נכללים גפרורים, אמוניום, סיבים, לבידים, מוצרי נייר, נעליים, זכוכית, תכשיטים, מוצרי ברזל ופלדה, מנועים, שנאים, מצברים, מפסקים ונתיכים וכבלי חשמל.

לגבי קרמיקה סניטרית, נקבעה הורדה של שליש עם כניסת ההסכם לתוקף ופטור בתאריך 1.1.98

(ANNEX VIII להסכם).

טבלת הפחתות למוצרים רגישים שאינם טקסטיל (VIII- ANNEX III)

כניסת הסכם לתוקף

1.1.1998

1.1.1999

הורדה לשיעור 2/3 מהמכס הבסיסי

-הורדה לשיעור 1/3 מהמכס הבסיסי

– ביטול המכס על קרמיקה סניטרית

הורדה ל0- מכס

  1. יצוא לטורקיה

רוב היצוא התעשייתי הישראלי יהנה מיידית מפטור ממכס ביבוא לטורקיה.

במהלך המו"מ הוקפד על כך שברשימת המוצרים שלא יזכו לפטור מיידי ביבוא לטורקיה יכללו בעיקר מוצרים שלא מיוצרים בארץ או כאלה שאין בהם פוטנציאל יצוא לטורקיה או שמופיעים ברשימת המוצרים הרגישים ביבוא לישראל.

3-1 מוצרים שהפטור הסופי עליהם בתאריך 1.1.2000

כנגד הרשימה הישראלית של מוצרי טקסטיל והלבשה, העמידה טורקיה רשימה של מוצרים הכוללת מוצרי הלבשה (ANNEX V) וכן רשימה מצומצמת של מוצרים בהם טורקיה מטילה מכס גבוה מהמכס הקהילתי והכוללת בעיקר רכב מכל הסוגים, חוטי ברזל וחפצי נסיעה – מוצרים בהם פוטנציאל היצוא אינו רב. ANNEX IV)).

3-2 המוצרים המופיעים ברשימה הטורקית של המוצרים הרגישים ירדו בארבע הפחתות שוות, כמפורט להלן :

3-2-1 לוח הפחתות של מוצרי טקסטיל בטורקיה המופיעים ב– AV-IINNEX – IV :
כניסת ההסכם לתוקף

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

הורדה ל75%- מהמכס הבסיסי

הורדה ל50%- מהמכס הבסיסי

הורדה ל25%- מהמכס הבסיסי

פטור ממכס

מוצרים שהפטור הסופי עליהם ב – 1.1.1999

קיימים שלושה נספחים להסכם העוסקים במוצרים שיגיעו לפטור ממכס בתאריך 1.1.1999, לפי לוחות זמנים להורדה שונים בכל אחד מהם :

3-2-2 לוח הפחתות למוצרים המופיעים ב – ANNEX VIa
ברשימה זו כלולים מוצרי נייר, סיבים, לבידים, נעליים, צינורות פלדה ומתכת.

כניסת ההסכם לתוקף

1.1.1998

1.1.1998

הורדה ל2/3 משיעור המכס הבסיסי

הורדה ל1/3 משיעור המכס הבסיסי

פטור ממכס

3-2-3 לוח הפחתות למוצרים המופיעים ב – ANNEX VIb
ברשימה זו מצויים מוצרים ששיעור המכס בטורקיה הינו נמוך מ – 5% (לרוב 3%) לכן לא נמצא מקום להורדה בשלושה שלבים.

ברשימה כלולים זכוכית שטוחה, צינורות ברזל, מתאמי צינורות מברזל ומפלדה, ברגים, שנאים חשמליים, מצברים חשמליים, מכשירי מיתוג חשמליים, כבלים חשמליים.

כניסת ההסכם לתוקף

1.1.1999

הורדה ל1/3 משיעור המכס הבסיסי

פטור ממכס

3-2-4 לוח הפחתות למוצרים המופיעים ב – ANNEX VII:
ברשימה זו מופיעים מוצרים (מתכת) בהם טורקיה שומרת על הגנת מכס ביבוא מהאיחוד האירופי ולוח הפחתות המכסים זהה ללוח הפחתות שנקבע ביבוא מהאיחוד האירופי.

כניסת ההסכם לתוקף

1.1.1997

1.1.1999

הורדה ל1/2- משיעור המכס הבסיסי

הורדה ל1/4- משיעור המכס הבסיסי

פטור ממכס

  1. סקטור החקלאות והמזון המעובד

עקב הבעייתיות של סקטור המזון והחקלאות במיוחד ביבוא לישראל, בגלל התחרותיות והוצאות ההובלה הנמוכות, הסכימו הצדדים על רשימת הקלות מוגבלת. ההסכם כולל רשימה מצומצמת של מוצרים וההטבות אשר יהיו מסוגים שונים בהתאם לרגישות המוצר

בסחר הבילטראלי (פטור ממכס או מכס מופחת, בכפוף למכסה או ללא הגבלה כמותית).

ישראל תקבל הקלות זהות לאלו הניתנות לאיחוד האירופי ביצוא מוצרי דגנים וחטיפים שונים, שוקולד, קפה נמס. בירה ומזון לתינוקות וכן הקלות בשימורי ירקות, מיצי פרי הדר, מיץ ענבים ויינות ובמוצרים חקלאים כאבוקדו. מנגו, אפרסמונים וזרעי ירקות.

ישראל התחייבה לא להעלות מכסים על שוקולד ומוצריו, על סיגריות ועל כמויות מוגבלות של שמנים.

ינתנו העדפות מכסים בשיעור 50% על מים מינראלים, בירה, שמרים יבשים ו – 20% על מוצרי טבק ויתבצעו הורדות מכס על שימורי אגסים, משמשים, דובדבנים, אפרסקים, אגוזי אלסר ופיסטוקים. הורדו מכסים במכסות מוגבלות על שימורי זיתים וירקות, טונה ואפיפיות.

כמו כן, נכלל בהסכם סעיף הקובע במפורש ששני הצדדים ימשיכו לבחון את האפשרות של הרחבת ההטבות.

  1. כללי מקור

בהתאם לנקבע בהסכם של טורקיה עם הקהיליה, כללי המקור יהיו זהים לכללים שנקבעו בהסכם של ישראל עם הקהיליה. כל שינוי שיחול בכללים אלה יחול גם על הסחר עם טורקיה.

בנוסף מסתיים ההסכם, בהצהרה משותפת של שתי המדינות וקריאה לאיחוד הארופי לשנות את כלליו באופן שיאפשר צבירה בין ישראל, טורקיה והאיחוד האירופי, באופן שמוצר ישראלי, המכיל חומרים או רכיבים תורכיים, יחשב כמוצר מקורי הזכאי לפטור ביצוא למדינות האיחוד האירופי גם כאשר לא עבר בארץ כל שלבי העיבוד הנדרשים.

___________________________________________

המידע הועבר באמצעות מינהל סחר חוץ במשרד התמ"ס.

הערה: הפרסום להלן נועד לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצוים ובנהלים.
אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את משרד התמ"ס על יחידותיו, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.

הפריסה שלנו בטורקיה נותנת יתרונות לוגיסטיים משמעותיים לצד מתן מגוון אלטרנטיבות גם ביבוא וגם ביצוא.